ארונות, אחסון, ותאי שירות

ישנן מגוון אופציות לניצול שטחי אחסון: במדריך זה נציין כמה מהן - תא שרות תא סגור עם דלת בחזית. מתחת לגריל או לכיור - תא אחסון עם מדף אמצעי - תא מגירות עם מנגנון סגירה בולם - תאים מיוחדים ניתן