גרילים

מתקן הגריל הוא לב-לבו של המטבח החיצוני, וישנו מגוון גדול של מנגלים וגרילים שניתן לשלב במטבח הגינה. סוגי המנגל נבדלים זה מזה באמצעי הבעירה ובחומרי הבניה.