תאורה במטבח החיצוני משולבת בפרגולה, בפיזור מעל האביזרים ואזורי העבודה והישיבה.