BORETTI LIGORIO TOP

הספק: 71,000 BTU שטח צלייה כולל של – 0.32 מ"ר שלושה מבערי נירוסטה, 13,000 BTU כל אחד מבער אינפרא אדום תחתון 10,000 BTU – לצריבה חזקה מבער אינפרא אדום אחורי 10,000 BTU – לרוטסרי כירת צד 12,000 BTU – לבישול/טיגון מכסה נירוסטה מוברשת דופן כפולה – לשמירת חום יעילה יותר רשתות מסיביות יציקת ברזל – יציקת ברזל אלופה באגירת חום אזור הצלייה התחתון מחולק לשלושה יחידות – לפירוק וניקוי קל יותר שתי יחידות צלייה רשת והיחידה השלישית הינה לוח יציקה מלא (פלנצ'ה) רשת עליונה נוספת המאפשרת עישון או אפיה "רגועים יותר" עם מרחק מספק מקרינת החום מחלקו התחתון החם של הגריל.